Gazda

Posralo sa kura v noci
Posralo, posralo
Nik mu nebou na pomoci
Snáď by sa to nestalo
Iba stará sliepka v kúte
Spokojná je azda
Len si kakaj synček drahý
Uprace to gazda

Uprace to gazda..... gazdiná

Pokakau sa mladý býček
V maštali, v maštali
Miesto veľkých činov v hlave
Ostali len výkaly
Iba stará krava v kúte
Spokojná je azda
Len si kakaj synček drahý
Uprace to gazda

Uprace to gazda..... gazdiná


ZAVRI