Nevládzem bežať

Bosými nohami po snehu kráčam
Nekráčam po dobrom veď si ich máčam
Psi sú mi v patách, chcú ma totiž vešať
Aj by som utiekol, no nevládzem bežať

Papá pada pada pá...

Vzala mi myšlienky, vzala mi gate
Milá ma nechala, tak ma tu máte
Tíško ma nechala v kyseline ležať
Aj by som utiekol, no nevládzem bežať

Papá pada pada pá...

Tak cestou nikam zastavil som v krčme
Sedia tam známi, opice hriešne
Dal som si pivo, bolo ich cez desať
Aj by som utiekol, no nevládzem bežať

Papá pada pada pá...

Papá pada nevládzem bežať
ZAVRI