Ovce, kozy, barany


ref.:
Ovce, kozy, barany
Nevládzem už za vami
Ovce, kozy, baránky
Zodral som si topánky

Večer ešte čo to spravím
Ráno sa však nepostavím
Telo mám už unavené
Nevyhovie každej žene

ref.:

Čo všetko som spravil pre ne
Správal som sa pomatene
Ovce, kozy, sliepočky
Nehľadte mi na rôčky

2 x ref.:

BACK