Stará mama kŕŕŕmi vtáky

Stará mama kŕŕmi vtáky
V televízore sa mračia mraky
Starý otec leží v tráve
Papá vlčie maky práve

|:Sucho, sucho, sucho je
Kedy z mráčka zaleje:|

Otec v dielni (b)rúsku brúsi
Vybrúsit s ňou dačo skúsi
Malý Jožko hrá sa v piesku
Zrazu počuť rachot blesku

|:Sucho, sucho, sucho je
Kedy z mráčka zaleje:|

Malá Anča spieva bábkam
Politik už zase klame babkám
Ale už je tu prudká leja
Zmyje špinu šejháj heja

Zablyslo sa nad obzorom
Už to prší horou poľom
Očisťuje, zmýva pot
Hop a je tu ľudoop!

ZAVRI